Nhà máy tháo dỡ và thu hồi kim loại phế liệu

Các nhà máy và ngành công nghiệp cũ và ốm yếu được bán đấu giá và bán trực tiếp bởi chủ sở hữu của họ để tháo dỡ và để thu thập kim loại phế liệu hợp kim giá cao và có giá trị để tái chế . Ở Ấn Độ , việc bán và mua các nhà máy / ngành công nghiệp cũ để tháo dỡ là một công việc khổng lồ.
Nhà máy bán phế liệu, Nhà máy phế liệu, Nhà máy tháo dỡ, Nhà máy kim loại phế liệu, Kim loại phế liệu công nghiệp, Kim loại phế liệu HMS Ấn Độ, Phế liệu Ấn Độ

Nhà máy / công nghiệp bao gồm máy móc cũ , xe tăng, máy phát điện, máy biến áp, cần cẩu, máy cân, buồng, ống dẫn, máy đo góc, bảng điều khiển, bảng điện , dây điện, v.v … Tất cả cùng được tháo dỡ và kim loại phế liệu được thu hồi để tái chế. Kim loại phế liệu được sắp xếp theo nhu cầu và yêu cầu của họ như, kim loại phế liệu đồng, kim loại phế liệu nhôm, kim loại phế liệu sắt, kim loại phế liệu , vv

Các máy móc hoặc thiết bị có thể được tái sử dụng mà không cần tháo dỡ như cần cẩu, cầu cân , máy phát điện, máy biến áp, vv được bán theo giá trị thị trường hiện tại của họ và tiền đúc được thu hồi bởi người mua của nhà máy.

Ưu đãi bán hàng cho các nhà máy cũ / bệnh được cung cấp trực tiếp thông qua chủ sở hữu hoặc thông qua ngân hàng. Việc định giá cùng với danh sách thiết bị / vật phẩm được cung cấp cho người mua để tính toán và đàm phán.

Tháo dỡ các nhà máy cũ / bệnh và thu hồi kim loại phế liệu là một công việc có lợi cho tất cả mọi người. Điều này mang lại lợi nhuận tốt cho các chủ sở hữu thực tế, người hỗ trợ, người hòa giải, người ủy quyền, người giao dịch và người dùng thực tế, tùy thuộc vào ai là nhà đầu tư.

Các phế liệu kim loại được thu hồi từ việc tháo dỡ các nhà máy luôn rẻ hơn so với thị trường. Hơn nữa chi phí nhiều hơn có thể được giảm nếu máy móc có sẵn có thể tái sử dụng và có giá trị thị trường tốt.

Xem thêm: Top 7 loại phế liệu có giá trị cao

Chúng tôi có thể hỗ trợ bạn trong việc tìm nguồn cung ứng các nhà máy như vậy có sẵn để tháo dỡ ở Ấn Độ. Số lượng phế liệu có thể phục hồi sẽ nằm trong khoảng từ 3000 MT đến 25000 MT trở lên. Số lượng và kim loại phế liệu trong nhà máy phụ thuộc vào năng lực sản xuất của nhà máy.

Đọc thêm: Ảnh hưởng từ rác thải, phế liệu độc hai ra môi trường