Sinh tố tiếng Anh là gì?

Sinh tố tiếng Anh là gì? Sinh tố trong tiếng Anh được gọi là “smoothie” /ˈsmuːði/.

Sinh tố là một loại đồ uống được làm từ việc kết hợp trái cây tươi, sữa hoặc nước, và đường (hoặc không có đường tùy theo khẩu vị cá nhân), sau đó xay nhuyễn thành hỗn hợp mịn màng. Sinh tố có thể chứa một loạt các loại trái cây như chuối, dâu, dứa, cà chua, cà rốt, và nhiều loại trái cây khác tùy theo sở thích. Nó thường được coi là một đồ uống dinh dưỡng và bổ dưỡng, thường được thưởng thức vào buổi sáng hoặc bất kỳ lúc nào trong ngày.

Một số từ vựng tiếng Anh liên quan đến “Sinh tố” và nghĩa tiếng Việt

 • Fruit (n) – Trái cây
 • Blend (v) – Xay, trộn
 • Milk (n) – Sữa
 • Yogurt (n) – Sữa chua
 • Ice (n) – Đá
 • Sweet (adj) – Ngọt
 • Nutritious (adj) – Bổ dưỡng
 • Refreshing (adj) – Sảng khoái
 • Creamy (adj) – Béo ngậy
 • Healthy (adj) – Sức khỏe
 • Protein (n) – Protein
 • Straw (n) – Ống hút
 • Tropical (adj) – Nhiệt đới
 • Blender (n) – Máy xay

Các mẫu câu với từ “smoothie” có nghĩa “Sinh tố” và dịch sang tiếng Việt

 • I enjoy having a smoothie for breakfast every morning. (Tôi thích uống sinh tố vào bữa sáng mỗi ngày.)
 • What’s your favorite fruit to put in your smoothie? (Trái cây yêu thích để cho vào sinh tố của bạn là gì?)
 • If you blend bananas and strawberries, you’ll get a delicious smoothie. (Nếu bạn xay chuối và dâu, bạn sẽ có một sinh tố ngon.)
 • Pass me that creamy smoothie, please. (Đưa tôi cái sinh tố béo ngậy đó, vui lòng.)
 • Wow, this tropical smoothie is incredibly refreshing! (Trời ơi, sinh tố nhiệt đới này thật sảng khoái!)
 • She learned how to make smoothies by watching online tutorials. (Cô ấy học cách làm sinh tố bằng cách xem các hướng dẫn trực tuyến.)
 • Smoothies are often made with a base of yogurt or milk. (Sinh tố thường được làm với sữa chua hoặc sữa làm nền.)
 • He asked if they could add some protein to his smoothie. (Anh ấy hỏi xem họ có thể thêm một chút protein vào sinh tố của anh không.)
 • How do you make a healthy green smoothie? (Làm thế nào để bạn làm một ly sinh tố xanh bổ dưỡng?)
 • If you use ice, your smoothie will be colder and more refreshing. (Nếu bạn dùng đá, sinh tố của bạn sẽ lạnh hơn và sảng khoái hơn.)

Xem thêm: