Bí đỏ tiếng Anh là gì?

Bí đỏ tiếng Anh là gì? Bí đỏ trong tiếng Anh được gọi là “pumpkin” /ˈpʌmpkɪn/.

Bí đỏ là một loại quả có vỏ ngoài màu cam đỏ hoặc cam sáng, và thường được sử dụng trong nấu ăn và làm các món tráng miệng. Bí đỏ thường được chế biến thành nhiều món như bí ngô nướng, bí đỏ nấu canh, bánh bí đỏ (pumpkin pie), và nhiều món ăn khác. Bí đỏ cũng được sử dụng rộng rãi trong các lễ hội mùa thu, như Halloween.

Một số từ vựng tiếng Anh liên quan đến “Bí đỏ” và nghĩa tiếng Việt

 • Pumpkin (n) – Bí đỏ
 • Orange (adj) – Màu cam
 • Harvest (n/v) – Mùa thu hoạch / thu hoạch
 • Squash (n) – Loại rau củ có quả màu cam, gồm cả bí đỏ
 • Gourd (n) – Quả bí đỏ
 • Carve (v) – Chạm khắc
 • Culinary (adj) – Thuộc về nấu nướng
 • Roast (v) – Nướng chín
 • Soup (n) – Canh
 • Pie (n) – Bánh
 • Flavorful (adj) – Hương vị đậm đà
 • Seeds (n) – Hạt
 • Festival (n) – Lễ hội
 • Vine (n) – Cành dây leo
 • Ripe (adj) – Chín

Các mẫu câu với từ “pumpkin” có nghĩa “Bí đỏ” và dịch sang tiếng Việt

 • She carved a spooky face into the pumpkin for Halloween. (Cô ấy đã chạm khắc một khuôn mặt đáng sợ lên bí đỏ cho Halloween.)
 • Have you ever tasted pumpkin pie? (Bạn đã từng thử bánh bí đỏ chưa?)
 • If you roast pumpkin with cinnamon, it will have a warm, spicy flavor. (Nếu bạn nướng bí đỏ với quế, nó sẽ có mùi vị ấm áp, đậm đà.)
 • Cut the pumpkin into small pieces before adding it to the stew. (Hãy cắt bí đỏ thành từng khúc nhỏ trước khi thêm vào nồi hầm.)
 • Wow, these pumpkin muffins are delicious! (Ồ, bánh mỳ bí đỏ này thật ngon!)
 • Pumpkin soup is creamier than tomato soup. (Súp bí đỏ mịn hơn súp cà chua.)
 • As I was walking through the pumpkin patch, I found the perfect one to carve. (Khi tôi đang đi qua đồng bí đỏ, tôi tìm thấy một cái hoàn hảo để chạm khắc.)
 • Could you pick up a pumpkin from the market for me? (Bạn có thể mua một quả bí đỏ từ chợ giúp tôi không?)
 • If you don’t like pumpkin, we can make a butternut squash dish instead. (Nếu bạn không thích bí đỏ, chúng ta có thể làm một món bí đao thay thế.)
 • In my opinion, pumpkin is the best part of Thanksgiving dinner. (Theo ý kiến của tôi, bí đỏ là phần ngon nhất của bữa tối Lễ Tạ Ơn.)

Xem thêm: