Rau mùi tiếng Anh là gì?

Rau mùi tiếng Anh là gì? Rau mùi trong tiếng Anh được gọi là “coriander” /ˌkɒr.iˈændər/.

Rau mùi là một loại cây thảo có lá mọc xanh tươi và mùi thơm đặc trưng. Rau mùi được sử dụng rộng rãi trong nấu ăn trên khắp thế giới và là một thành phần quan trọng trong nhiều món ăn, gia vị, và salad. Lá rau ngò thường được dùng để làm gia vị hoặc trang trí món ăn, trong khi hạt rau cũng được sử dụng trong nhiều món ăn và gia vị.

Một số từ vựng tiếng Anh liên quan đến “Rau mùi” và nghĩa tiếng Việt

 • Herb (n) – Cây thảo
 • Fresh (adj) – Tươi
 • Green (adj) – Màu xanh
 • Flavor (n) – Hương vị
 • Garnish (v/n) – Trang trí/Thành phần trang trí
 • Chopped (adj) – Cắt nhỏ
 • Aromatic (adj) – Thơm ngon
 • Culinary (adj) – Liên quan đến ẩm thực
 • Leaf (n) – Lá
 • Cooking (n) – Việc nấu nước
 • Sprig (n) – Cành
 • Italian parsley (n) – Rau mùi Ý
 • Curly parsley (n) – Rau mùi xoắn
 • Parsley tea (n) – Trà rau mùi

Các mẫu câu với từ “coriander” có nghĩa “Rau mùi” và dịch sang tiếng Việt

 • Coriander adds a delightful freshness to salads. (Rau mùi thêm sự tươi ngon cho các món salad.)
 • Do you use coriander in your homemade salsa? (Bạn có sử dụng rau mùi trong số sa-lsa tự làm của bạn không?)
 • If you don’t like the taste of coriander, you can substitute it with parsley. (Nếu bạn không thích vị của rau mùi, bạn có thể thay thế bằng rau mùi Ý.)
 • Chop the coriander finely before sprinkling it on the dish. (Hắc rau mùi thành từng mảnh nhỏ trước khi rải lên món ăn.)
 • Wow, the aroma of fresh coriander is amazing! (Ồ, hương thơm của rau mùi tươi ngon đến kỳ diệu!)
 • Coriander has a more intense flavor than basil. (Rau mùi có hương vị mạnh mẽ hơn rau húng.)
 • While I was cooking, I realized I had run out of coriander. (Trong lúc tôi đang nấu ăn, tôi nhận ra mình đã hết rau mùi.)
 • Can you please pick up some fresh coriander from the store? (Bạn có thể mua một ít rau mùi tươi từ cửa hàng không?)
 • If you want to enhance the flavor, garnish with coriander leaves. (Nếu bạn muốn tăng hương vị, trang trí bằng lá rau mùi.)
 • In my opinion, coriander is an essential herb in many Asian dishes. (Theo ý kiến của tôi, rau mùi là một loại thảo mộc quan trọng trong nhiều món ăn Á.)

Xem thêm: