Nước ép trái cây tiếng Anh là gì?

Nước ép trái cây tiếng Anh là gì? Nước ép trái cây trong tiếng Anh được gọi là “fruit juice” /fruːt ʤuːs/.

Nước ép trái cây là một loại đồ uống được làm bằng cách ép những trái cây tươi thành nước, sau đó lọc bỏ bã và các hạt để chỉ còn lại nước và hương vị tự nhiên của trái cây. Nước ép trái cây có nhiều loại khác nhau tùy thuộc vào loại trái cây được sử dụng.

Một số từ vựng tiếng Anh liên quan đến “Nước ép trái cây” và nghĩa tiếng Việt

 • Freshly squeezed (adj) – Mới ép
 • Citrus (n) – Loại trái cây có chứa axit citric như cam và chanh
 • Pulp (n) – Bã trái cây
 • Blend (v) – Trộn (ví dụ: trộn nhiều loại trái cây để làm nước ép)
 • Strain (v) – Lọc (loại bỏ bã và hạt)
 • Concentrate (n) – Nước ép cô đặc
 • Bottled (adj) – Được đóng chai
 • Refreshing (adj) – Thơm mát
 • Homemade (adj) – Tự làm tại nhà
 • Natural (adj) – Tự nhiên
 • Orchard (n) – Vườn cây ăn trái
 • Sip (v) – Sử dụng từ từ (uống nhỏ giọt)
 • Blend (n) – Hỗn hợp trái cây để làm nước ép

Các mẫu câu với từ “fruit juice” có nghĩa “Nước ép trái cây” và dịch sang tiếng Việt

 • She said, “I prefer homemade fruit juice over store-bought ones.” (Cô ấy nói, “Tôi thích nước ép trái cây tự làm hơn nước ép mua sẵn.”)
 • Have you ever tried mixing different types of fruit juice to create a unique blend? (Bạn đã từng thử kết hợp các loại nước ép trái cây khác nhau để tạo ra một hỗn hợp độc đáo chưa?)
 • If the weather is hot, there’s nothing more refreshing than a glass of chilled fruit juice. (Nếu thời tiết nóng, không có gì thơm mát hơn một ly nước ép trái cây lạnh.)
 • The bartender asked, “Would you like your fruit juice with ice or without?” (Người pha chế hỏi, “Bạn muốn nước ép trái cây với đá hay không?”)
 • She enjoys sipping on fruit juice while relaxing by the pool. (Cô ấy thích uống từ từ nước ép trái cây khi thư giãn bên hồ bơi.)
 • “Can you tell me the ingredients in this mixed fruit juice?” he asked the server. (Anh ta hỏi người phục vụ, “Bạn có thể cho tôi biết thành phần của nước ép trái cây này không?”)
 • If you want a natural and healthy beverage, fruit juice is a great choice. (Nếu bạn muốn một loại đồ uống tự nhiên và lành mạnh, nước ép trái cây là lựa chọn tốt.)
 • The recipe calls for a blend of apple and pear fruit juices. (Công thức yêu cầu một hỗn hợp nước ép táo và nước ép lê.)
 • “Could you bring me a glass of freshly squeezed fruit juice?” she asked the waiter. (Cô ấy hỏi người phục vụ, “Bạn có thể mang cho tôi một ly nước ép trái cây tươi ép không?”)
 • After straining the fruit juice, it’s important to refrigerate it to keep it fresh. (Sau khi lọc nước ép trái cây, quan trọng là phải bảo quản nó trong tủ lạnh để giữ cho nó luôn tươi ngon.)

Xem thêm: