Mỳ Ý tiếng Anh là gì?

Mỳ Ý tiếng Anh là gì? Mỳ ý trong tiếng Anh được gọi là “spaghetti” /spəˈɡɛti/.

Mỳ ý (spaghetti) là một loại mỳ có hình dạng sợi dài, thường được làm từ bột mỳ trắng và nước. Mỳ ý là một phần quan trọng trong ẩm thực Ý và thường được chế biến trong nhiều món ăn ngon, kết hợp với các loại sốt và nguyên liệu khác nhau.

Một số từ vựng tiếng Anh liên quan đến “Mỳ Ý” và nghĩa tiếng Việt

 • Pasta (n) – Mỳ
 • Noodles (n) – Mỳ xào
 • Sauce (n) – Sốt
 • Tomato sauce (n) – Sốt cà chua
 • Meatballs (n) – Viên thịt
 • Carbonara (n) – Sốt bơ trứng và phô mai
 • Marinara (n) – Sốt hải sản
 • Al dente (adj) – Nấu mỳ mềm vừa, giữ độ crispy
 • Parmesan cheese (n) – Phô mai Parmesan
 • Bolognese (n) – Sốt cà chua với thịt
 • Olive oil (n) – Dầu oliu
 • Garlic (n) – Tỏi
 • Herbs (n) – Các loại thảo mộc
 • Pepper (n) – Ớt

Các mẫu câu với từ “spaghetti” có nghĩa “Mỳ Ý” và dịch sang tiếng Việt

 • Last night, I cooked a delicious plate of spaghetti with tomato sauce for dinner. (Tối qua, tôi đã nấu một đĩa mỳ Ý ngon với sốt cà chua cho bữa tối.)
 • Do you prefer your spaghetti with meatballs or with a vegetarian sauce? (Bạn thích mỳ Ý của bạn với viên thịt hay với sốt chay?)
 • If you don’t have any pasta, you can’t make spaghetti. (Nếu bạn không có bất kỳ loại mỳ nào, bạn không thể làm mỳ Ý.)
 • Wow, this homemade spaghetti is absolutely delicious! (Ôi, mỳ Ý tự làm này thật là ngon!)
 • Pass the grated Parmesan cheese to sprinkle on your spaghetti. (Đưa hộp phô mai Parmesan đã bào để rắc lên mỳ Ý của bạn.)
 • Spaghetti is usually boiled before being served with sauce. (Mỳ Ý thường được luộc trước khi được phục vụ với sốt.)
 • I find that homemade spaghetti tastes better than the one from a restaurant. (Tôi thấy mỳ Ý tự làm ngon hơn so với mỳ Ý ở nhà hàng.)
 • What would you do if you ran out of spaghetti while cooking dinner? (Bạn sẽ làm gì nếu bạn hết mỳ Ý khi đang nấu bữa tối?)
 • The key to making perfect spaghetti is to cook it al dente, not too soft. (Bí quyết để làm mỳ Ý hoàn hảo là nấu nó al dente, không quá mềm.)
 • While some people enjoy plain spaghetti, others prefer it with a variety of toppings and sauces. (Trong khi một số người thích mỳ Ý trắng, người khác thích nó với nhiều loại nhân và sốt khác nhau.)

Xem thêm: