Bia tiếng Anh là gì?

Bia tiếng Anh là gì? Bia trong tiếng Anh được gọi là “beer” /bɪr/.

Bia là một loại đồ uống có cồn được sản xuất từ lúa mạch hoặc các loại ngũ cốc khác, thông qua quá trình lên men và ủ. Quá trình ủ là quá trình cho bia chín và phát triển hương vị, trong đó men bia chuyển đổi đường thành cồn và các hợp chất khác. Bia có nhiều loại và phong cách khác nhau trên khắp thế giới, với các hương vị, màu sắc và hương thơm đa dạng.

Một số từ vựng tiếng Anh liên quan đến “Bia” và nghĩa tiếng Việt

 • Brewery (n) – Nhà sản xuất bia
 • Brewer (n) – Người sản xuất bia
 • Lager (n) – Bia loại lager
 • Ale (n) – Bia loại ale
 • Stout (n) – Bia loại stout
 • Pilsner (n) – Bia loại pilsner
 • Microbrewery (n) – Nhà sản xuất bia thủ công
 • Craft beer (n) – Bia thủ công
 • Fermentation (n) – Quá trình lên men
 • Hops (n) – Bông hoa bia
 • Bar (n) – Quán bar
 • Draft beer (n) – Bia chai lớn
 • Brew (v) – Sản xuất bia
 • Bitter (adj) – Đắng

Các mẫu câu với từ “beer” có nghĩa “Bia” và dịch sang tiếng Việt

 • He said, “I’ll have a cold beer, please.” (Anh ấy nói, “Tôi sẽ uống một ly bia lạnh, vui lòng.”)
 • Have you ever tried a local craft beer from this brewery? (Bạn đã từng thử một loại bia thủ công địa phương từ nhà sản xuất này chưa?)
 • If the weather is hot, there’s nothing better than an ice-cold beer. (Nếu thời tiết nóng, không có gì tốt hơn một ly bia lạnh đá.)
 • The bartender asked, “Would you like a pint of draft beer?” (Người pha chế hỏi, “Bạn có muốn một ly bia chai lớn không?”)
 • She enjoys a refreshing beer after a long day at work. (Cô ấy thích thú với một ly bia thơm mát sau một ngày làm việc dài.)
 • “Can I get you another round of beers?” the server asked. (Người phục vụ hỏi, “Tôi có thể đưa bạn thêm vòng bia nữa không?”)
 • If you’re looking for something with a bitter taste, you should try an IPA beer. (Nếu bạn đang tìm kiếm một loại bia có hương vị đắng, bạn nên thử một loại bia IPA.)
 • The brewery tour explained the fermentation process of beer production. (Tour tham quan nhà sản xuất bia đã giải thích quá trình lên men trong sản xuất bia.)
 • If you’re driving, it’s important not to drink too much beer. (Nếu bạn đang lái xe, quan trọng là không nên uống quá nhiều bia.)

Xem thêm: